onsdag 30. oktober 2013

Skattekisten i øst


De sister hundreogfemti år har mye skjedd med grønnsaksproduksjonen i Vest-Europa. Vi har gått fra å produsere og ta vare på frø selv til å kjøpe de ferdige hvert år fra frøfirmaer. Dermed har gamle, gode sorter som man har dyrket i visse områder i generasjoner forsvunnet.De sortene som man har dyrket i samme område i mange år blir gjerne selektert slik at de som egner seg best på nevnte sted vil vokse best, og dermed velges for neste års såfrø. Denne prosessen gjennom mange generasjoner grønnsaker vil gi stedegne grønnsaker som passer bra for de lokale vekstforholdene.

Frøet vi får kjøpt som er produsert i stor stil sør i Europa er egentlig ikke tilpasset forholdene hos oss. Men de ble raskt populære, og vant over de lokale arvede sortene. Med tiden forsvant mange gamle grønnsakssorter, og vi sto igjen med kun det vi fikk kjøpt på butikken.

Så skjedde det noe. I årene etter at jernteppe mot øst ble myket opp, fant vestlige planteentusiaster ut at mange sorter som var kjent i Vest-Europa på slutten av 1800- tallet og begynnelsen av 1900 tallet var bevart i Russland. Russisk matproduksjon er i stor grad bassert på små jordflekker som familienen dyrker på for eget bruk og for salg, se link nedenfor, og her hadde man tatt seg bryet med å høste egne frø og bevare gamle sorter. En virkelig botanisk skattekiste fant man.

Klimamessig så passer disse sortene fra Russland og andre land i Øst-Europa ofte mye bedre hos oss enn planter og frø fra Nederland og Frankrike. De er valgt gjennom generasjoner for sin gode smak og andre bra egenskaper, ikke fordi de i første rekke er billige å produsere frø fra. Det er naturlige sorter, ikke F1-hybrider som uansett ikke gir frøekte avkom.

Når jeg ser små frøfirma som annonserer diverse grønnsaksfrø fra Russland, Ukraina, Baltikum og annet, da blir jeg intressert. For sortene som finnes i disse landene er en del av en plantearv som vi ikke har hatt forstant til å ivareta i vest. Prøv det fram, kjøp eller bytt til deg frø. Plantene er gjerne bedre tilpasset våre lange sommerdager og kjørlige forhold enn de som kommer sørfra, og smaker oftest meget godt.

Russlands økologiske mirakel


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar