fredag 20. januar 2017

Kurs og foredrag om grønnsaker, veksthus og annet.
Jeg får innimellom forespørsel om kurs og foredrag. Det er veldig gøy å dele plantekunskap med andre, og for å gjøre det hele enklere vil jeg presantere det jeg kan holde kurs og foredrag om.Her er foredragene jeg har klare: 

Grønnsaksdyrking.
Generelt om ulike grønnsaker, krav til dyrking og tips til hvordan man lykkes. 

Grønnsaksdyrking i utfordrende klima. 
Hva kan man få til uten veksthus om man bor litt verhardt til. Jeg drar sammenligninger fra årene jeg jobbet som produksjonsgartner på Island, og vi snakker ekstra mye om sortsvalg, mikroklima, forkultivering og annet. 
Vi stjeler en herdighetssone
Om mikroklima og hvordan vi kan forbedre vekstforholdene der vi bor. 
Hva kan gjøres for å legge til rette for plantene?

Drivhusdyrking
Hvordan lykkes med å dyrke i drivhus. Plantehelse, lys og varme, sorter. 
Hva slags drivhus? 
Hvordan bruker man drivhuset?
Og mer. 

Vertikale og horisontale hager.
Hvordan dyrke på liten plass, hvordan utnytte vegger, hvordan dyrke litt annerledes så snegler og skit ikke får tak i salaten. 
Et morsomt foredrag som har som hensikt å få i gang kreative prosesser. 

Økologisk og økonomisk ressursutnytting i hagen
Handler om hva vi setter inn i hagen, og hva vi tar ut i ulike former. Tanker rundt "hverdagsøkologi" og hva hver enkel kan gjøre for å redusere sitt klimafotspor. Små ting som gjør utslag. 
Ment for å vekke ettertanke. Ingen fasitsvar. 

Tomatdyrking på friland
Hva skal til for å lykkes med tomatdyrking på friland i Norge? Jeg går igjennom det jeg ser på som nøkkelfaktorer.
Kurs:
Drivhusdyrking (3 timer)
Vi går grundig igjennom drivhus, fra innkjøp av huset til sesongslutt. Hva kan det brukes til, hvordan gjøre det økonomisk og praktisk. Forventninger til drivhuset, og realistiske resultatet.
Arrangeres hos Nabolagshager.

Tomatdyrking (3 timer): 
Tomatdyrking i hobbyskala, drivhus og friland. Hvordan lykkes, når skal ting startes, sortsvalg, vekstforhold, osv.
Arrangeres hos Nabolagshager.

Praktisk kurs i tomatdyrking. 3 timer x 3 dager. 
En samling i mars, en i mai og en i august. Vi lærer om tomatdyrking gjennom sesongen fra såing og prikling (Jeg har klar planter på ulike stadier) til utplanting på friland og i veksthus, stell av planter, høsting av tomater, samling og preparering av frø, og ellers de temaene som deltakerne føler for å ta opp.
Det er satt opp to kurs så langt, på Jessheim og på Geitmyra. Se egen info på bloggen.

Dybdekurs i grønnsaksdyrking. Helg.
Tilsammen 12 timer fordelt på ulike tema som gir en grundig innføring i ulike grønnsaksplanter og hva de trenger, hvordan de dyrkes med mer.
Arrangeres hos Nabolagshager.

Andre aktuelle tema for kurs: 
-Matplanter fra Andes (de mindre kjente), hva fungerer i Norge, og hvordan

-Dyrking av fruktgrønnsaker på friland, hvordan tilrettelegge, hvordan lykkes.

-Hagen som øko-system, hvordan få optimal produksjon med minimal tilførsel ekstern (Her inkluderes høner og diverse andre dyr!)Priser:
Fra Januar 2017 har jeg satt følgende priser for forelesninger og kurs booket etter nyttår:

Forelesning inntil 90 minutter: 2000,- + reiseutgifter. 3,- pr km bilgodtgjørelse eller rimeligste fornuftige alternativet kollektivt.

Kurs inntil 3 timer: 3000,- + reiseutgifter. 3,- pr km bilgodtgjørelse eller rimeligste fornuftige alternativet kollektivt.

Om du ønsker å delta på et kurs, ikke å booke meg som kursholder, kan du ta kontakt med arrangøren, eller høre med meg om det er et kurs på gang. Prisene varierer etter typen kurs.

Jeg kan også sette opp forelesninger på andre tema relatert til hagebruk med fokus på grønnsaker. Ta kontakt om du er interessert.

Kontaktinfo:
Gunn Marit Hals Apeland
Tlf: 993 43 433
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar