tirsdag 24. januar 2017

Frøbevaring og plantekulturer

De siste 100 årene har det skjedd enormt mye med frøavl, og med synet på plantenes genetiske verdi.
Vi har minimalt igjen av en del gamle landraser som ble erstattet av nyere framkryssede planteslag på 1930-tallet og senere. Det finnes ikke en eneste norsk gulrot igjen i arkivet vårt! Vi har en del frø som har blitt ivaretatt, men det er store sorte hull. 


For snart 12 år siden ble det dannet Planteklubber i Norge som skulle jobbe med bevaring av ulike norske kulturvekster. Stauder, potteplanter, frukt&bær, grønnsaker og roser. De har hatt litt varierende  aktivitet de fleste av dem, med unntak av Planteklubben for Grønnsaker som har hatt jevn stor aktivitet, mye takket være primus motor Stephen.

Jeg ble med et par år inn i prosessen, og har vært ganske aktiv siden. Jeg ser verdien av å dyrke planter som er avlet fram for norske forhold, og være med på å bevare disse gjennom bruk for ettertiden. Dels er jeg opptatt av å bevare det gamle, dels er jeg opptatt av å finne nye gode sorter som passer for klimaet vårt.

Jeg ser noen ganger på oss som driver med frøbevaring som "Vi som våker ved varmen". Vi holder det i gang, dyrker ting som står i fare for å glemmes, og enkelte går svært langt i å spre det som har vært brukt før, som igjen kan bli viktig. Vi vet ikke når vi trenger å stole på selvproduksjon igjen her i landet, om vi noen gang trenger å gjøre det. Men det vet jeg, alt som jeg kan dyrke i min egen hage og servere til familien, det gjør meg litt mindre avhengig av ting som blir importert. Det gjør oss litt mer miljøvennlige, og gjør maten vår litt renere.

Vi som driver med frøbevaring kommer fra veldig ulike bakgrunner, ulike landsdeler og ulike dyrkingsforhold. Nå i dag er Planteklubben for grønnsaker inne i sin avsluttende fase. Vi har startet en forening som skal slå sammen arbeidet i alle de gamle planteklubbene, og håper å få med alle gamle medlemmer og mange nye der.

Jeg har et håp om at vi får med folk fra mange segmenter, fra gårdbrukeren til den som har en liten rekkehushage. Fra Nord til sør, fjære til fjell. Ulike bakgrunner gjør oss sammen sterkere.

Jeg håper at det blir flere som våker ved varmen og holder frøarven og de andre kulturplantene våre igang!

Hvis du er nysgjerrig på den nye foreningen, og vurderer å bli med, så se på:
http://www.norwegianseedsavers.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar