lørdag 13. mai 2017

Kurs i Stavanger i august!

Oftest er mine kurs på østlandsområdet, men nå kommer en gledelig nyhet!
Helgen 26. og 27. august er det kurshelg i Stavanger!
Stedet er det gamle rosedrivhuset på Sørnes i Godalen.Følgende kurs er tilgjengelig:

Tomatdyrking

Tomater på friland og i drivhus. Nøkkelfaktorer for å lykkes. Sortsvalg, frøkilder, forkultivering, plantens ulike behov.
26. august kl 10.00 - 13.00.

Drivhusdyrking

Konstruksjon og innredning, varme og dyrketeknikker.
Gjennomgang av vanlige grønnsakskulturer i drivhus.
26. august kl 14.00 -17.00

Grønnsaksdyrking på friland

Vi snakker oss igjennom plantegrupper og dyrkingsteknikker. Sykdommer og skadedyr.
Fokus på de "vanlige"
27. august kl 10.00 - 13.00

Frøformering og plantebevaring

Enkelt om genetikk. Viktige faktorer i frøformering av selvpollinerende og åpent pollinerende vekster. Hvordan bevare en sort. Minimumskrav. Hvordan unngå uønskede kryssninger. Seleksjon av morplanter for frøproduksjon. Litt om mikroformering.
27. august kl 14.00 - 17.00

Generell informasjon: 

Ett kurs koster 400,- For ytterligere kurs til samme person gis 50% rabatt. Dvs. to kurs kr 600,- 4 kurs kr 1000,-  Påmelding på e-post: gunn.apeland@icloud.com og så kan deltakeravgiften Vippses til 99343433, Gunn Marit Hals Apeland, merket navnet på deltaker. Ta kontakt om man foretrekker faktura og kontonummer. Påmelding fortløpende, og helst innen 20. august da jeg må ha materiale til alle deltakere. Har fått høre at det er relativt god plass i drivhuset, men mulig vi må sette strek for påmelding til visse kurs om de blir veldig populære.

Siden vi er i et drivhus kan jeg ikke bruk prosjektor, kommer til å ha en TV for å vise slides. Alle deltakere får også utskrift av slides med plass for notater, for å gjøre ting enkelt.

Hvert kurs har en liten pause i midten.

Det er en del aktiviteter i dette drivhuset, og det ligger an til litt plantesalg og andre ting mens vi er der.

Innkjøring ligger i krysset Nymansveien / Østre Ring.
Man kan parkere utenfor Nymansveien 185.

4 kommentarer: